МББСБХолбооны чиг үүрэг
PDF
Хэвлэх
И-мэйл

МББСБХолбооны чиг үүрэг:

  • Банк бус санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оролцох
  • Банк бус санхүүгийн салбарын үйл ажиллагааны талаарх төрийн хууль тогтоомж, бодлого зохицуулалтын бусад шийдвэрийг гаргах явцад салбарын эрх ашгийг төлөөлж оролцох
  • Холбооны гишүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг бодлого зохицуулалтын болон хууль хяналтын байгууллагын өмнө хамгаалж оролцох
  • Холбооны гишүүдийн хооронд үр ашигтай мэдээллийн системийг бүрдүүлж, харилцан ойлголцол, итгэлцлийг бэхжүүлэх
  • Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны стандартуудыг тогтоож хөгжүүлэх
  • Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын ажилтныг сургах, давтан сургах
  • Банк санхүүгийн салбарын эдийн засаг, нийгэмд оруулж буй хувь нэмрийг олон нийтэд таниулах
 

Гишүүний хэсэг